Polish English German Russian
  •     Zanieczyszczenie środowiska
  •     Niedoskonałą renowację DPF
  •     Złą operatywność
  •     Skróconą żywotność
  •     Niezdolność do ponownej regeneracji