Polish English German Russian

Skoksowany olej


Przyczyną takiego uszkodzenia jest bardzo często zwykłe zaniedbanie użytkownika, polegające w głównej mierze na nie zastosowaniu się do zaleceń producenta pojazdu, m.in.:
- Zbyt szybkie gaszenie silnika po dłuższej trasie, uniemożliwiające turbosprężarce wytrącenie nagromadzonej temperatury,
- Nieregularne dokonywanie wymiany oleju silnikowego wraz z filtrem oleju i filtrem powietrza,
- Stosowanie oleju silnikowego o klasie lepkości i specyfikacji nie zalecanej przez producenta,
- Uzupełnienie oleju silnikowego, gdy ten osiągnie zbyt niski stan.


Zabrudzenie oleju


Ten typ uszkodzeń powstaje bardzo często w wyniku nie przestrzegania zaleceń dotyczących wymiany oleju silnikowego wraz z filtrem co prowadzi do tworzenia się zabrudzenia, które uszkadza bieżnie wałka oraz może powstać wskutek zacierania się podzespołów tworząc opiłki metalowe, które w następstwie dostają się do turbiny razem z olejem silnikowym.


Brak oleju


Powodem uszkodzenia może być nieprawidłowa praca pompy oleju, niedrożny przewód doprowadzający olej do turbosprężarki lub zatkane kanaliki olejowe.


Niskie ciśnienie oleju


Podobnie jak w przypadku braku oleju przyczyną może być uszkodzona pompa oleju lub niedrożność w układzie smarowania.


Nagary


Uszkodzenie powstało w wyniku twardych elementów wydostających się z silnika wraz z spalinami, które uderzają w łopatki wałka i zmiennej geometrii nieodwracalnie, je uszkadzając.


Nieszczelny dolot


Uszkodzone łopatki koła kompresji w wyniku dostania się do układu dolotowego ciał obcych.


Tuning turbiny


Uszkodzenie koła kompresji w wyniku za wysokich obrotów silnika, spowodowanych dokonanymi zmianami w oprogromowaniu sterownika silnika.